Solbergjordet
2016 -2017
Kristiansand 2041 - mulighetsstudie for ny kommuneplan
2016-17
Hasle skole - detaljregulering
2014-16
Hamar sentrum - mulighetsstudie
aug - sept 2016
InterCity Dovre, muligheter i de nye knutepunktene – Stange, Hamar og Brumunddal
2016
InterCity Dovrebanen, muligheter og illustrasjoner for alternativ vest – ny stasjon med kulvert under Hamarbukta
2016
Grenlandsbanen
2015 - 2016
Fjordbyen Lier, mulighetsstudie for en helseklynge rundt Nye Vestre Viken Sykehus
2016
Skolegatakvartalet - mulighetsstudie og reguleringsplan
2015 -
Våre gater og plasser. Mulighetsstudie, analyse og medvirkningsprosess
2014 - 2015
Vestre Viken sykehus, stedsanalyse og detaljreg. med KU
2014 -
Industriveien, Sandvika - mulighetsstudie
2015
Jørpeland sentrum - mulighetsstudie og konsekvensutredning
2014
Regionhavn Orkanger - Detaljregulering og KU
2014-
Kristiansand jernbanestasjon - detaljregulering
2011-15
Haraldrud gjenbruksstasjon - detaljregulering og KU
2014 -
Nye byrom på Åsgård, Fredrikstad
2014
Hellebæk visjoner
2013
Haugerudparken - forprosjekt
juni - aug - 2013
5-minuttersbyen - mulighetsstudie for byutvikling i Mjøndalen og Krokstadelva
juni - aug - 2013
Sundlandbyen - 10 punkter for en levende by
2013
Brenninghaugen regulering
2013-2014
Ringbanebyen
Kommuneplan Oslo 2013

2011
Indre havneby
Områdeplan, KU, estetisk veileder

2012
FMV - Fredrikstad Mekaniske Verksted
Mulighetsstudie for bærekraftig byutvikling

2012
Hellebæk
Byutvikling, omr.- og detaljregulering

2011-2013
Trøim sentrum
Områdeplan

2012-13
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Detaljregulering m. KU

2012-
Nordahl Rolfsens plass - detaljregulering flerbrukshall
2013
Grorud stasjon
Mulighetsstudie

2011
Byutvikling Rommen
Mulighetsstudie

2011
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Mulighetsstudie

2011
Lørenskog sentrum vest
Detaljregulering med KU

2010-12
Enebakkveien 420, Detaljplan
2010
Campus Sundland, utomhusplan
2009-10
Sandefjord kollektivterminal
2009-10
Miljøsanering og kaiutvidelse, Tromsø Havn
2009-10
Byutvikling i Sundland, Drammen
2007-
Danmarksplass - mulighetsstudie for bybanestopp
2008-09
Byutvikling Tollbodkvartalet
2007-09
Hasleparken
2009
Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Prostneset
2007-11
Fergeterminalområde for Color Line, Larvik Havn
2006-07
Fjordbyen Holmen
2006-10
Havneutvikling på Revet, Larvik Havn
2005-07
Tidl. Bodø lærehøgskole
Reguleringsplan

2006-07