Campus Øst NMBU

Mulighetsstudie for Campus Øst på NMBU skal danne grunnlag for et samarbeid mellom NMBU, næringsliv, samarbeidspartnere og eiendomsutviklere. Muligheter for utvikling over tid er belyst, samt hva som skal til for å nå målet om å bli en av de mest attraktive og bærekraftige Campus og universitetsbyer. En overordnet strategi er å etablere tydeligere sammenheng mellom Ås og Campus ved etablering av attraksjoner og aktiviteter langs strekningen.

Studien er utarbeidet i samarbeid med 4B arkitekter og Bykon.