Boliger på Tranby

Nye boliger på Tranby i Lier skal rammesøkes høsten 2023. Boligprosjektet består av 70 enheter i rekker, med beliggenhet på sørvestvendt tomt med utsikt over Lierdalen. Det skal være store, grønne og bilfrie arealer mellom husene.

Boligprosjektet er for Boligbyggelaget Usbl.

Se også: