alt.arkitektur

Om oss 1

Studietur Nantes høsten 2019

Alt.arkitektur as er et planlegger- og arkitektkontor. Vi er engasjert i by- og samfunnsutvikling, og bidrar til fysisk, estetisk, økonomisk og sosial bærekraft. Siden 2006 har vi deltatt i sentrale byutviklingsoppgaver og arbeidet med arkitektur på mange nivåer. Alt. holder til i Oslo, men har prosjekter over hele landet.

Vårt fokus

Vi er gode på byutvikling og urbanisme og å se de store sammenhengene. I prosjektene våre tar vi utgangspunkt i eksisterende omgivelser, bygninger og kvaliteter, bruk og sosiale forhold, for å bygge videre på og gjøre bedre (evt. styrke). Vi jobber alltid for å skape vakre omgivelser som inviterer til bruk og som er gode steder å være. Våre prosjekter skal vise omsorg for brukerne og det daglige livet.

Våre levemåter, behov og standarder utvikler seg, og vi er opptatt av at både bygg og byrom skal ha lang levetid med robuste og fleksible løsninger.

Byutvikling

Byutvikling er en øvelse i å forstå sammenhenger i landskap, historie og bystruktur, og fange opp innspill og interesser fra mange aktører. Dialog er nødvendig for å komme til et resultat. Alt. har forståelse for utviklerens hensyn til økonomi, forutsigbarhet og gjennomførbarhet, og offentlige myndigheters overordnede målsettinger og krav til kvalitet. Byutviklings­prosessen skal føre til gevinst for begge parter, selv når situasjonen er utfordrende.

Våre metoder

Våre arbeidsmetoder er analytiske og forskningsbaserte.

Vi har et aktivt forhold til medvirkning, både fra lokalmiljøet og oppdragsgivere. Vi tror på åpne og løsningsrettede meningsutvekslinger for å skape dialog om kvaliteter i prosjektene. Vi ser at kompromisser også kan gi gode svar og at de mest interessante prosessene oppstår når alle parter er åpne for innspill. Samtidig må premissene bli godt kommunisert. Det er viktig å definere både mulighets- og medvirkningsrommet for å oppnå verdifulle dialoger.

Vi er nytenkende og tilegner oss gjerne nye metoder.

Vår kompetanse

By- og stedsutvikling, mulighetsstudier, steds- og DIVE-analyser, reguleringsplaner med konsekvensutredning, medvirkningsprosesser, prosjektering av bolig, barnehage, broer, komplekse bygg mm., gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygg.

  • Plankyndig rådgiver: alt. har erfaring med reguleringsprosesser med høy kompleksitet. Vi utfører konsekvensutredninger innenfor stedsutvikling, kulturmiljø og landskap, der vi også har bidratt til utvikling av analyseverktøy.
  • Prosjekterende arkitekt: alt. har erfaring med blant annet prosjektering av boliger, kontor, undervisning, barnehager og broer, samt sammensatte byggeprogram. Vi har også erfaring med rehabilitering.
  • BREEAM AP: alt. har erfaring med gjennomføring av BREEAM-NOR klassifisering av både boliger og næringsbygg. Vi har egen kompetanse på BREEAM-kvalifikasjon.
  • Miljøfyrtårn: alt. er Miljøfyrtårn, og har et bevisst forhold til innsats for bærekraftig utvikling, miljømål og fremtidens løsninger.
  • SPACEMAKER-sertifisert: alt. stiller høye krav til visuell og digital kommunikasjon, og ønsker å være oppdatert på digitale verktøy.
  • Sentral godkjenning tiltaksklasse 3, for ansvarlig søker og arkitekturprosjektering

Ved behov trekker vi inn spisskompetanse fra et bredt faglig nettverk.

Og selvfølgelig oppfyller vi seriøsitetskrav i Achilles StartBANK, som gir oversikt over seriøse firma i byggebransjen.