Boliger på Ensjø

Sammen med Futhark og Dronninga Landskap utarbeider vi detaljregulering for boligprosjekt i Grenseveien 71 på Ensjø i Oslo. Oppdragsgiver er OBOS Nye Hjem.

Ensjø har i flere år vært under transformasjon fra næring til bolig. Planprogram for transformasjon av Ensjø fra bilby til boligby ble utarbeidet av Oslo kommune i 2004. Tomten ligger til Nordre tverrforbindelse som er del av den helhetlige grønnstrukturen i henhold til Veiledende Plan for Offentlige Rom (VPOR) for Ensjø.

Industrihallen som ble bygget på 50-tallet for Jarlsberg Mineralvann ønskes transformert og integrert i boligprosjektet. Bygningen ligger til Malerhaugveien og vil med sin karakteristiske form fremstå som et identitetsmerke for boligkvartalet så vel som nærmiljøet, og bidra til at deler av industrihistorien blir bevart.

Planforslaget var på offentlig høring sommeren 2022, og er planlagt sendt til rådhuset i løpet av høsten 2023.

Se også: