Høvik - fra trafikk til bymessighet

1. november 2022

Ny E18 skal legges i tunnel under Høvik sentrum. Dette frigjør areal til byutvikling og gir muligheter for transformasjon til et attraktivt, nytt og mer bymessig lokalsenter. Arbeidet skal utvikles i dialog med innbyggere, aktører innen samferdsel og grunneiere, og gjøre det lettere å enes om hvordan utvikle området videre. Målet er å sikre helhetlig utvikling for arealbruk, struktur av offentlige rom og sammenhenger, vise et sammensatt og realistisk trafikksystem, som også er bra for dem som skal sykle og gå. Overvannshåndtering, bynatur, arkitektur og kulturminner skal kunne inngå og bidra til at tiltakene gir merverdi.

Høvik har jernbanestasjon, og ligger med kort avstand til både Sandvika og Oslo. Stedet er attraktivt og det pågår allerede byggearbeider for tunnel. Planprogram med byplangrep skal være klart for politisk behandling i løpet av våren 2023.

Oppdraget gjøres for Bærum kommune, og vi samarbeider med Lala Tøyen, WSP, Elin Børrud og Ellen Devold.