Bergen Møhlenpris plan

Møhlenpris - den nye bryggekanten som en offentlig promenade med god og variert kontakt til vannet.

Bergen Møhlenpris akso

Møhlenpris med aktivisert bryggekant og vannrom

Bergen Skolten plan

Ny kulturscene legges til Skolten

Bergen Skolten akso

Skolten: Trafikkareal på Festningskaien og ved Bontelabo frigjøres, og kan utvikles til nye parker, byrom og boliger.

Bergen Tollboden plan

Når hopen ved Tollboden gjenåpnes, kan ny boligbebyggelse gjenskape den gamle strukturen

Bergen Tollboden akso

Østre Tollbodkai utvikles med publikumsrettet program, og kan bli et nytt landemerke i Vågen.

Bergen Havn

Begrenset plan- og designkonkurranse

Industri og terminalfunksjoner komprimeres eller flytter ut av sentrale byområder, der sentrumsfunksjoner og boliger tar over. De tre havneområdene ved Møhlenpris, på Skolten og ved Tollbodkaien er verdifulle tomter som frigjøres i denne prosessen. I plan- og designkonkurransen ble det undersøkt strategier for bymessig utvikling av områdene og Bergen sentrum i et fremtidsperspektiv.

Å være bevisst at ingen byer bare består av yrende folkeliv og fortauskafeer på alle gater og torg lå som grunnlag for utforskning av muligheter for økt attraktivitet og en balanse mellom boliger og publikumsrettede tilbud. Forslagene angir nye forbindelser til naboområdene, offentlige funksjoner omkring Vågen, og et mer lokalt rettet tilbud på Møhlenpris. Delområdene utvikles som funksjonsblandede byområder, med utnyttelse som samsvarer med lokalisering og identitet.

  • Sted: Bergen; Møhlenpris, Skolten og Tollboden
  • Oppdragsgiver: Bergen og Omland Havnevesen
  • Samarbeidspartnere: LandskapDESIGN as v/Arne Sælen, Dr. techn. Olav Olsen, Plan Urban as og Niras
  • Tidsrom: 2015
  • Prosjekttype: plankonkurranse, designkonkurranse, havn, byutvikling, funksjonsblanding