Grønn hage og utsikt mot Nitelva

I Skjærvaveien ligger det i dag slitne industribygg. Området har kort avstand til Lillestrøm sentrum, på 12 minutter kan du sykle til stasjonen, der det er 10 minutters togtur videre til Oslo. Beliggenheten ut mot Nitelva, og med turveier og store grøntområder i umiddelbar nærhet, gjør området attraktivt for boligbygging.

På Skjærvaveien 44 har vi lagt vekt på å transformere utflytende asfalt til hyggelig boliggate. Rekkehus med hager langs veien skaper et tydelig gateløp med samme skala som småhusområdene i vest. Lav høyde på bygg mot sør og vest ivaretar gode solforhold for uteområdene. Mot elvebredden i øst har punkthus på 5-7 etasjer utsikt over elverommet, og med den åpne strukturen beholder alle sikt mot det store landskapet. I sonen mellom gata og punkthusene danner rekkehusene små tun og plasser som gir intime uterom for lek, dyrking og andre aktiviteter. Uteområdene er bilfrie, med parkeringskjeller og sykkelplasser med fellesverksted plassert under terreng. I uteområdene skal det etableres felleshus, drivhus og andre beboertilbud. Det planlegges tilbud av delingstjenester som BUA (deling av sports- og fritidsutstyr) og OTTO (deling av transportmidler som bil, sykkel og sparkesykkel).

SK Jaervaveien view03 exterior yard alt 03 vismo 16 9

Uteområdene er bilfrie, med små tun inne i bebyggelsen. ( Ill: alt. + Vismo )

SK Jaervaveien view02 exterior street alt 03 vismo 16 9

Rekkehusene danner en tydelig avgrensning mot Skjærvaveien, som har lite trafikk. Gangveien langs vestvendte hager skaper et hyggelig boligstrøk. ( Ill: alt. + Vismo )

Alt skjaervaveien view04 exterior water alt 02 vismo

Punkthusene titter over trærne mot Nitelva og Lillestrøm sentrum. ( Ill: alt. + Vismo )