HAU oversiktsillu

Oversiktsillustrasjon sett fra vest

HAU maalpunkt

Beliggenhet i forhold til lokalsenteret Tranby

HAU prinsipper bygningstyper

Prinsipper for ulike boligtyper

HAU fasadefarger 2

Fasadekonsept: ulike nyanser av varme og naturlige fargetoner

Boliger på Tranby

Haugerudbråtan er et boligprosjekt for Usbl ved Tranby i Lier. Området er planlagt i samspill med eksisterende boliger og servicetilbud, og flere boliger vil bidra til å styrke Tranby som lokalsenter. Boligtilbudet i området vil bli supplert med mindre enheter enn eneboligen som utgjør majoriteten i området.

Prosjektet består av 70 rekkehus på 2 og 3 etasjer. Boligområdet får romslige bilfrie fellesarealer, og ligger attraktivt til i sørvestvendt helning med utsyn over Lierdalen. Felles nærlekeplass, samt opparbeiding av fortau, inngår som del av prosjektet.

Boliger i bratt terreng: For å legge til rette for godt liv mellom husene i attraktive fellesområder er det utarbeidet ulike prinsipper for inngangssituasjoner og tilpasning til terrenget.