BRO Drammen Bil

Ny utvidet Bybro

BRO Drammen GS

Ny gang- og sykkelbro

Broer i Drammen

Nye bruer i Drammen var et parallelloppdrag for Drammen kommune.

Bybrua ønsket erstattet med en ny i forbindelse med ombygging av nye spor ved Drammen stasjon. Den er planlagt utvidet i bredden for å få mer plass til gående og syklende og til økt busstrafikk. Bybrua er en paradegate fra stasjonen til torget. For å styrke forbindelsene på tvers av Drammenselva skulle det også foreslås plassering og utforming av en ny gang- og sykkelbro mellom Bybroa og Holmenbroa.

  • Sted: Drammen
  • Oppdragsgiver: Drammen kommune
  • Samarbeidspartnere: Dronninga Landskap, BEaM og EFLA
  • Tidsrom: 2017-2018