LØK dia konsept samlet

Konsept. Gjennomlyste leiligheter.

LØK dia uterom samlet

Uterom. Felles uterom bryter opp bygningsstrukturen. Møtesteder på svalganger i tilknytning til vertikale uterom.

LØK dia logistikk samlet

Logistikk. Alle svalganger er tilknyttet terreng. Logistikk i bakkant.

LØK referanser

Referanser. Tilpasning av bygget til stedegne materialkvaliteter.

Bygg i bratt terreng

Løkenåsen - mulighetsstudie - boliger i bratt terreng

Målsetningen med prosjektet er å utnytte sprenging, som ved bygging på tomta uansett må skje, til å gi merverdi inn i prosjektet. I stedet for å legge bygget tett til skjæringen, trekkes det ut fra veggen. Dette gir en eksponert fjellvegg i bakkant av bygget som kan være et identitetsskapende element. Fjellveggen er gjennomgående helt ned til parkeringen, som også er et uterom.
I rommet mellom byggene og fjellveggen er det en ryggrad av svalganger som binder byggene og uterommene
sammen. Svalgangene gir naturlige møtesteder og gir en god bevegelsesflyt ved direkte kontakt med terrenget på alle plan. Mellom byggene er det store felles vestvendte uterom. Ved å utvide svalgangene i disse mellomrommene får uterommene utnyttet rommets vertikalitet. Vertikal bevegelse er lagt til uterommene og ved fjellveggen for å gi prosjektet en tydelig lesbarhet.

  • Sted: Fetsund
  • Oppdragsgiver: Kruse Smith
  • Omfang: 2200 BTA bolig, 4400 BTA totalt
  • Tidsrom: 2016
  • Prosjekttype: mulighetsstudie, ideskisse, konsept, materialitet