HH fra PK

Illustrasjon fra prospekt ( PK Eiendom og WEC )

Hellebækhagen

Reguleringsplanen for Hellebæk ble utarbeidet av alt. og vedtatt i 2013 som en del av sentrumsplanen for Kongsberg. Området ligger sentrumsnært med gangavstand til jernbanestasjonen. Tomten for Hellebækhagen er for det meste ubebygd. Tomten ligger langs Numedalsbanen og har tidligere vært brukt til trelast. Banen brukes i dag kun til transport av tømmer.

Hellebækhagen skal oppføres i 4-5 etasjer med underjordisk parkering. Prosjektet består av 81 boliger i varierende størrelse fra 2-roms til leiligheter over to etasjer med direkte inngang fra terreng. I byggetrinn 2 inngår rekkehusbebyggelse i 2-3 etasjer. Prosjektet har en økologisk profil hvor det legges vekt på et bredt boligtilbud med fellesløsninger, som fellesrom og dyrkningsmuligheter i drivhus. Prosjektet inneholder en lekeplass for nærområde. Byggene er strukturert etter jernbanen og ligger med balkonger mot vest. Hellebækhagen er et av de første utbyggingstrinnene på Hellebæk. I Hellebækhagen er det planlagt for kostnadseffektive byggemetoder, som skal gi økonomiske boliger til de som ønsker å bosette seg i området nært til sentrum med tilgang på hageparseller og fellesløsninger.

  • Sted: Hellebæk, Kongsberg
  • Oppdragsgiver: PK Eiendom as
  • Samarbeidspartnere: Grindaker Landskapsarkitekter
  • Omfang: 7200 m2 BRA
  • Tidsrom: Forprosjekt og rammesøknad 2020, salgsstart 2021
  • Prosjekttype: Forprosjekt, bolig, økologisk profil