KG kveldsbilde

Kabelgata 22 var før et kontorbygg

KG situasjon

Bygget ligger mellom nye Kuben Yrkesarena og inntil det karakteristiske 12 kantede historiske høyspenningslaboratoriet

KG trapp

Trappen ble tilpasset krav til universell utforming

KG interiør

Innvendig utforming fulgte designprinsipper fra tidligere ombygging av laboratoriebygget

Kabelgaten 22

Kabelgaten 22 er rehabilitert og bruksendret til å bli en del av Kuben videregående skole. Bygget ble oppført av Standard Telefon og Kabelfabrikk i 1985, og er bygd inntil bevaringsverdig bebyggelse i Kabelgaten 24 og 26, som ble transformert til skole i 2013. Ombyggingen av Kabelgaten 22 fra kontor til videregående skole innebærer en ytterligere utvidelse av undervisningsrom for elever på studiespesialisering fra Kuben vgs og Oslo VO Sinsen.

Bruksendring av bygget har utløst krav om at nye tekniske forskrifter skal følges. Det var nødvendig å få tillatelse til fravik fra disse for å kunne gjenbruke eksisterende bygningselementer. Gjennom en nøye vurdering av byggets konstruksjon og installasjoner har det vært mulig å ta vare på de bygde ressursene og gjennomføre ombyggingen til skole på kort tid. Ombyggingen er gjennomført i tett dialog med oppdragsgiver, brukere og entreprenør.

  • Sted: Kabelgata, Oslo
  • Oppdragsgiver: Aberdeen Eiendomsfond
  • Samarbeidspartnere: Metropolis arkitektur og design, Kreativ Byggutvikling AS
  • Omfang: 2400 m2 BRA
  • Tidsrom: 2018
  • Prosjekttype: rehabilitering, transformasjon, skole, universell utforming