LIVS 1

Livsvitenskapsbygget, eventyrlig landskap ( illustrasjon: mir )

LIVS 2

Livsvitenskapsbygget, aftensol ved elvebredden ( illsustrasjon: mir )

LIVS 3

fasademockup

LIVS 4

fasademockup

Livsvitenskapsbygget, UiO og OUS

Sammen med Ratio, Cubo og Kristine Jensens tegnestue m.fl, ble vi av Statsbygg kåret som vinnere av arkitektkonkurransen i 2014 med utkastet «VEV». Optimalisering av vinnerkonseptet har pågått siden, og er nå inne i detaljerings- og byggefase. Alt. har i alle faser hatt særlig ansvar for byggets første etasje, utforming av allmenningen og forholdet mellom fellesområdet og de bakenforliggende undervisningsfunksjonene, samt byrommene og sammenheng til landskapet rundt. Underveis er det også gjort tester av fasadeløsninger og detaljer i diverse modeller og fullskala mockups. Bygget bearbeides for å nå BREEAM Excellent.

Høsten 2019 stoppet prosjektet opp grunnet økonomisk usikkerhet. Dette endte med at UiO (Universitetet i Oslo) gikk sammen med OUS (Oslo Universitetssykehus) for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for å realisere bygget sammen med store gevinster ved sambruk og investeringer i kostbar infrastruktur og tettere samarbeid mellom forskergrupper i kunnskaps- og helsesektoren. For UiO betyr samarbeidet at bygget i hovedsak kan realiseres etter intensjonene, dog noe utvidet, og for OUS betyr det at behovet for areal til laboratorier og forskning kan realiseres tidligere enn først tenkt.

Les mer om prosjektet på UiOs egne sider:
http://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/about/building/

LIVS 6

Plassering i Gaustadbekkdalen

LIVS 7

Illustrasjonsplan

LIVS 8

Konseptdiagram

LIVS 5

Vinnerutkast - "VEV"

Konkurransen

Parallelloppdraget i 2014 ble gjennomført for Statsbygg som oppdrag for Kunnskapsdepartementet med premie å få prosjektere nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO). Bygget skal tilby optimale forhold for forskning på fremtidens livsmedisin, og beliggenheten i Gaustadbekkdalen gir nærhet til både Blindern og Rikshospitalet for Norges største enkeltstående universitetsbygg og ett av Statsbyggs aller største prosjekter.

Fra juryens rapport: Vev har grunnleggende og enestående kvaliteter i sitt hovedgrep, som gjør at juryen vurderer prosjektet å være konkurransens klart beste. Hovedkonseptets enkelhet innehar stor fleksibilitet, og Vev er det prosjektet som har størst potensial for videreutvikling og forbedring av påpekte svakheter. Samspillet mellom bygg og landskap mot grøntdraget er forbilledlig!

  • Sted: Forskningsparken, Oslo
  • Oppdragsgiver: Statsbygg
  • Samarbeidspartnere: Ratio, Cubo, Kristine Jensens tegnestue, Erichsen og Horgen as, Ingeniør Per Rasmussen as, Høyer og Finseth as, MOE as
  • Omfang: 66000 m2 + 10 000, nå utvidet til 95000 for å tilpasses OuS
  • Tidsrom: vinner arkitektkonkurranse 2014, under bygging
  • Prosjekttype: bygg, parallelloppdrag, brukermedvirkning, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, universitet, forskningsbygg