VOLDA 1 ute

Perspektiv fra nedre torg

VOLDA 2 byggetrinn

Tre byggetrinn

VOLDA 3 atrium

Åpninger for atrium

VOLDA 4 tilpasning til kontekst

Tilpasning til kontekst; bekk, veg og torg

VOLDA 5 tilpasning til høyder

Vertikal volumbearbeidelse

VOLDA 6 synlighet

Synlighet og inviterende adkomst

VOLDA 7 forbindelse

Forbindelser mellom byggetrinn

VOLDA Ankomst torg

Adkomstpunkter

VOLDA 2 inne

Perspektiv fra atriet

Millom bakkar og berg

Et kraftsentrum for møtet mellom næringsliv og høgskolen i det store landskapet

Prosjektet ”Millom bakkar og berg” utvikler østre del av Høgskulen i Volda til fyrtårn for innovasjon og samhandling. Et nytt kvartal i 3 byggetrinn danner et kraftsentrum for møtet mellom næringsliv og høgskolen. 30 000 kvadratmeter utvikles over tre utbyggingstrinn i et kondensert og urbant anlegg tilpasset det store og det lille landskapet, som et nytt målpunkt som avslutter høyskoleaksen og Volda sentrum. Hjertet i anlegget er det indre atriumsrommet og torgene. Byggetrinn én balanserer store innovative arbeidssoner og fleksible utleieareal med undervisningsrom, hotell, storsal, fremtidssløyd og bespisning. Det grønne landskapet, med aktiviteter og overvannshåndtering, gjenfinnes på taket, og den kompakte bygningskroppen tillater effektiv drift og miljø- og klimavennlige materialer og bruk.

  • Sted: Volda
  • Oppdragsgiver: Volda utvikling
  • Samarbeidspartnere: Fabel arkitekter og Grindaker Landskap
  • Omfang: 30 000 m2
  • Tidsrom: 2021
  • Prosjekttype: konkurranse, undervisning, kompekst bygg