MYNT illuplan 1600

Illustrasjonsplan

MYNT akso 1600 2

Aksonometri av prosjektet og eksisterende bygg

MYNT Final dag

Ny skole sett fra vest i gårdsrommet ( Futhark/Brick )

MYNT Final natt

Ny skole sett fra vest ved Kontraskjæret. Skansen til venstre i bildet. ( Futhark/Brick )

Myntgata - ny vgs

Myntgatakvartalet ligger ved Akershus festning, og består av fredede staller og kasernebygg som en gang var festningens hovedanlegg for hester og ridetrening. Bebyggelsen ligger omkring Stallgården, et stort gårdsrom som var avstengt for offentligheten før Oslo kommune kjøpte eiendommen i 2017. Nå er målet å utvikle en videregående skole for reise- og restaurantfag innenfor området, i tråd med en strategi for å aktivisere sentrumsområdet sør for Karl Johan.

Det er gjennomført en DIVE-analyse for å klargjøre handlingsrommet for nye tiltak innenfor kulturmiljøet. Utvikling av konsept for nybygg og ny bruk av fredede bygg er gjennomført i dialog med Byantikvaren. Eksisterende bygg i Myntgata skal tas i bruk for undervisning, men restaurantkjøkken og andre rom med behov for store tekniske anlegg skal huses i et nybygg i stallgårdens hjørne mot nordøst. Areal i eksisterende bygg som ikke kan brukes til undervisning, skal leies ut til kultur- og næringsvirksomhet som kan støtte skolens undervisningstilbud og bidra til å aktivisere området.

Planforslaget vil åpne opp det gamle bygningsanlegget og skape nye forbindelser, blant annet med ny inngang mot Revierstredet og Bankplassen, og en ny passasje fra Nedre Slottsgate til Kontraskjæret. Det vurderes også å åpne en ny passasje fra Christiania torv til Myntgata via portrom i Rådhusgata 30B.

Forprosjekt for videregående skole utvikles av Futhark arkitekter. Alt.arkitektur har ansvar for reguleringsplanen. Planarbeidet må ta hensyn til det fredede kulturmiljøet som har nasjonal verdi, og prosjektet er utviklet i dialog med Byantikvaren. Planforslaget er oversendt til politisk behandling.

  • Sted: Myntgata, Oslo sentrum
  • Oppdragsgiver: Oslobygg KF
  • Samarbeidspartnere: Futhark, Østengen og Bergo
  • Omfang: Areal planområde 20 daa, utbygging: 8300 m2 ny bebyggelse
  • Tidsrom: 2019 - pågående. Planforslag er sendt inn til 2. gangs behandling.
  • Prosjekttype: Detaljregulering, kulturmiljø, DIVE-analyse, skole