VIPP2 oversikt

Oversiktsbilde

VIPP2 akso

Aksonometri terminalbygg og kontekst

VIPP2 persp1

Terminal sett fra Tenaljeplassen, med åpen førsteetasje og høye rom ved inngang mot Silovika

VIPP2 fra skippergata alt

Sett fra Skippergata

VIPP2 fra silovika alt

Sett fra Silovika ( alt. )

Nytt terminalbygg på Vippetangen, skisseprosjekt

Prosjektet utgjør en avgrenset studie av mulighetene på Utstikker 2, med mål om å kunne realisere en Terminalbygning uten for mange bindinger. Eksisterende terminalbygg kan dermed anvendes fram til ny er ferdig, samtidig som mulighetene for et fremtidig Pirbygg kan ta utgangspunkt i gjenbruk av strukturer som da finnes. Prosjektet er innspill til PBEs områderegulering for Aker­sneset, der alt. i flere faser har utarbeidet funksjonelle, fleksible og arealeffektive terminalbygg som samtidig skal fungere som ramme for byutvikling og aktive byrom på Vippetangen. Målete er at bygget kan fungere som drivende element i transformasjonen av området, og at enkel geometri følger opp et havenemiljø preget av tydelige funksjonsbygg med forankring til kaikantene. Fergefunksjonen kombineres med utadrettet virksomhet mot plassen i første etasje. I andre etasje ligger avgangshall og ankomstsone med pass- og personkontroll, mens næringslokaler ligger i øverste etasje. Mot ISPS-sonen er det funksjonelle arealer for kaidrift med store porter rett ut mot kaikanten. Konstruktivt bygger løsningen på et tredimen­sjonalt grid med god høyde og korte spenn, noe som tillater videreutvikling av løsning for konstruksjon tilpasset beste miljømessige materialvalg, og en mulighet for bruk av tre. Systemet er fleksibelt og legger til rette for fremtidige endringer i bruk og forenklet ombruk, samt for robusthet over tid. Blant annet gir planløsningene mulighet for senere å kunne kople bygget til evt fremtidig pirbygg.

VIPP2 langsnitt

Snitt sett mot Akershus festning

  • Sted: Vippetangen, Revierkaia, Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo Havn KF
  • Samarbeidspartnere: Cowi
  • Omfang: 9.400 m2 BTA
  • Tidsrom: 2019 – 2020

Kontakt: Einar Lunøe, tlf: 91773270, e-post: el@alt.as

Se også: