PET15 delvistransformasjon 16 9

Visjon, bydelen delvis transformert

PET 1 oversiktbilde

Fugleperspektiv, forbindelser til byen

PET 2 forbindelser sykkgange

Forbindelser, sykkel og gange

PET 3 gårdsrom

Gårdsrom med gjenbruk av eksisterende konstruksjoner

PET 4 petersonplassen

Petersonplassen

PET 5 oljetønna bekkeåpning

Bekkeåpning og overvannshåndtering

PET 6 mot Pappen

Gjenbruk av eksisterende bygg

PET 7 trainspotting snitt

Snitt, «tog-spotting”, bilfrie urbane rom og gårdsrom

PET 8 pappen snitt

Snitt, gårdsrom med nye og eksisterende bebyggelse

PET9 grønnforbindelse snitt

Snitt, overvannshåndtering og bekkeåpning

PET12 nybro

Ny gangbroforbindelse

PET13 sitplan

Situasjonsplan

Pappen for alle!

2.plass i prekvalifisert konkurranse.

Prosjektet viser hvordan transformere det tidligere lukkede industriområdet «Pappen» til attraktiv ny bydel i Sarpsborg. Det er samtidig et innspill til utvikling av sentrum og hvordan forbedre sammenhengene mellom nabolagene på begge sider av tomta, og en idé til en bærekraftig bydel - basert på miljømessig ansvarlighet, økt verdiskaping tilrettelagt for sosial diversitet. Svaret bygger på å bevare i stedet for å rive, slik at transformasjonen ikke starter fra null, men heller legger vekt på å erobre med nytt og samtidig vitalisere området ved hjelp av midlertidighet. Slik kan stengt industri bli åpen og sammensatt boligby, for alle! Prosjektet introduserer fem strategier for å skape et bærekraftig og livlig bo- og byområde. Strategiene inneholder grep som skal stimulere til et sunt liv mellom husene fra dag 1 uansett hvor mye som transformeres.

  • Sted: Petersontomta, Sarpsborg
  • Oppdragsgiver: VPK Peterson, Betongbygg Eiendom
  • Samarbeidspartnere: Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue, HBA arkitekter, A38 arkitekter AS
  • Omfang: Fleksibiel utbygging på 150 000 m2 BTA
  • Tidsrom: 2020