LE Angen 1 hovedillustrasjon

Perspektiv fra sør i frukthagen

LE Angen 2 situasjonsplan

Situasjonsplan

LE Angen 3 lys

Bygningsmassen gir gode lysforhold til eget program, nabolaget og byen.

LE Angen 4 byrom

Bygningene samspiller med nabobyggene om tydelige byrom over flere plan.

LE Angen 5 lyd

Oppbygget terreng som skjermer mot lys fra ballfeltene og danner egne lydsfærer for egen aktivitet.

LE Angen 6 storstua

Perspektiv fra Storstua

Rom i et hus i en hage

Området ved Leangen travbane skal bli ny bydel med stedsidentitet gjennom det nye samlingspunktet – Huset. I tillegg til boliger skal Huset romme en rekke fellesfunksjoner som kafe/kantine, forsamlingslokale, lekerom, butikker, treningssenter og barnehage. Huset skal være et inkluderende sted for et større nabolag og ha aktive fasader som danner tydelige gatetorg.

Prosjektet bygger videre på bydelsplanen med en sentral byakse, en aktivitetsakse og en grøntakse. Bygget former seg til landskapet. Det offentlige programmet og de delte funksjonene ligger til en serie intime byrom til byaksen og gateplanet. Hagen og uterommet for barnehagen ligger på mesaninetasje og mot grøntaksen i sør. Prosjektets storstue med gode og rause fellesarealer henvendes som sosiale soner ut mot både hagen og det store torget og gir gode sammenhenger, lys og åpenhet.

Rom i et hus i en hage inviterer til sin lune base og er et sted der alle skal føle seg velkommen og finne en plass. Over basen ligger tre punkthus som snakker samme språk, men med ulike dialekter. De har hver sitt særpreg, men gir alle rom for kvalitetsrike og lyse leiligheter med romslige balkonger og fleksible oppholdsrom.

  • Sted: Leangen, Trondheim
  • Oppdragsgiver: Leangen Bolig
  • Samarbeidspartnere: Dyrvik arkitekter og SLA Landskap
  • Omfang: 30 000 m2 næring og 2000 boliger
  • Tidsrom: 2021
  • Prosjekttype: parallelloppdrag, flerbrukshus, bygg, områdeutvikling, byrom