SKOLE oversiktsperspektiv

Oversiktsbilde

SKOLE persp byrom alt 2

Byrom alternativ 2

SKOLE persp byrom alt 2b

Byrom alternativ 2b

Skolegatakvartalet, Kongsberg

Mulighetsstudie og reguleringsplan

Utvikling av helhetlig grep for sentrumskvartal med høye miljømål, der det legges vekt på vern av eldre bebyggelse, attraktive og familievennlige boliger rundt store nok gårdsrom, og gode muligheter for næringsutvikling. Boliger henvendt inn mot kjernen og næring som åpner seg mot omkransende gatenr.

Innenfor kvartalet ønskes verneverdig bebyggelse aktivisert og dels innpasset i ny struktur, samtidig som Skolegata skal styrkes som historisk gateløp og viktig lenke i sammenheng mellom jernbanestasjonen og områdene rundt KRONA, på Vestida.

Det planlegges også for at byområdet kan åpnes opp slik at det kan henge på sentrums nettverk av snarveier, og bli et bidrag til økt bruk av sykkel og gange i Kongsberg sentrum.

SKOLE dia

t.v: Tomtestrukturen setter premiss for valgt grep. Midt: Et organisk indre beholder en grad av åpenhet og gir samtidig mange mulige og gode byggetomter. t.h: Nye sammenhenger i sentrum, samt god tilgjengelighet inn i kvartalet.

  • Sted: Kongsberg
  • Oppdragsgiver: PK Eiendom as
  • Samarbeidspartnere: Plan Urban, Høyer Finseth, COWI
  • Omfang: Området ca 80 daa. / 60 - 70 000m2 BTA nybygg over terreng
  • Tidsrom: 2015- pågår