SOLA persp

Rådhuset sett fra nord

SOLA illuplan 02

Situasjonsplan

SOLA fasade øst 02

Rådhuset sett fra øst

Sola Rådhus, konkurranseforslag

Det nye Rådhuset på Sola skulle realiseres etter ny reguleringsplan med ambisjoner om et tett og urbant sentrum. I tillegg til rådhusfunksjoner skal det nye bygget romme helsetjenester og NAV. Vårt bidrag, "Hegn", integrerer ny og gammel bebyggelse i et sammenhengende volum. Eksisterende landskap og nye urbane kvaliteter framheves i prosjektet og gir karakter og identitet til bygget. Bygget er rasjonelt og ressursbesparende i sin konstruksjon og i drift. Løsning er basert på dagens behov, men er framtidsrettet i sin elastisitet og fleksibilitet.

  • Sted: Sola
  • Oppdragsgiver: Sola kommune
  • Tidsrom: 2015
  • Prosjekttype: konkurranseforslag, komplekse bygg.