Sol1 ny

Foto: Dmitry Tkachenko

Sol2 ny

Foto: Dmitry Tkachenko

Sol3 ny

Foto: Dmitry Tkachenko

Sol4 ny

Foto: Dmitry Tkachenko

Sol5 ny

Foto: Dmitry Tkachenko

Sol6 ny

Foto: Dmitry Tkachenko

Sol7 ny

Foto: Dmitry Tkachenko

Sol8 ny

Foto: Dmitry Tkachenko

Boliger i Solheimstunet

Solheimstunet er et nytt boligområde med til sammen 215 leiligheter, innenfor det nye sentrumsområdet på Lørenskog. Alt. har laget reguleringsplan for området, og prosjektert siste byggetrinn. Trinn 1 og 2 er prosjektert av Arkitema.

Byggetrinn 3 består av to like punkthus på 5 etasjer, som til sammen inneholder 56 leiligheter. Utearealet er bilfritt, og opparbeidet med grønne areal og lekeplasser. Det er bygget felles parkeringskjeller under hele eiendommen.

Leilighetene har størrelse på 47-110 m2. Planløsningene er fleksible, slik at leilighetene kan tilpasses varierende livssituasjoner. Flere av rommene kan fungere som hovedsoverom, og det er lagt til rette for at det skal være plass til barn som kanskje ikke bor permanent i hjemmet.

Prosjektet inngår i et område med flere boligprosjekt som framstår med varierte fasadematerialer og konstruksjonsprinsipp. Byggene i trinn 3 er kledd med kebony. Alle leilighetene har store vindusflater og private uteplasser med terrasse på bakken, stor balkong eller takterrasse. Hvert bygg har også en felles takterrasse.

SOL10 planløsning ill

Typisk planløsning

  • Sted: Lørenskog
  • Oppdragsgiver: Usbl Utbygging AS
  • Samarbeidspartnere: Arkitema
  • Omfang: 5 000 m2 BRA
  • Tidsrom: Ferdigstilt sommeren 2020
  • Prosjekttype: Bolig