TBY bybåndet

Bybåndet Lørenskog (bakerst), Strømmen, Lillestrøm/Kjeller ( i front)

Utviklingsanalyse for bybåndet

Lillestrøm er utpekt som regional by med stort utviklingspotensial. Nærhet til Oslo og Gardermoen gir en strategisk lokalisering som kan utnyttes til å tiltrekke næringsetableringer. Lillestrøm har likevel ikke den samme attraktiviteten og næringsutviklingen som regionen vest for Oslo har hatt.

Utviklingsanalysen bygger videre på føringer i Regional plan for areal og transport og KVU for kollektivtransport på nedre Romerike. Analysen skal peke på potensialet for utvikling innenfor bybåndet fra Lørenskog til Lillestrøm, og forbindelsene videre ut til resten av regionen. Analysen vurderer også strategiske grep for ny næringsutvikling.

Det er tungt å snu en etablert trend innenfor næringsutvikling uten at eksterne premisser endrer seg. Det er derfor en interessant strategi å bruke byutvikling for å skape større attraktivitet ved Lillestrøm og Lørenskog. Utvikling av regionbyen Lillestrøm med tette forbindelser til Kjeller og Lørenskog som et dynamisk byområde med tydelig karakter kan gi konkurransefortrinn.

TBY bosatte

Kartlegging av boligtetthet

TBY arbeid

Kartlegging av tetthet av arbeidsplasser

TBY infrastruktur bane

Dagens infrastruktur

TBY begrensninger

Blå og grønne begrensninger langs båndet

  • Sted: Bybåndet Lørenskog, Strømmen, Lillestrøm
  • Oppdragsgiver: Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
  • Samarbeidspartnere: SWECO, Elin Børrud, Erling Dokk Holm
  • Tidsrom: 2017-2018