SB søstun og drengestua

Søstun til høyre, Drengestua til venstre ( foto: Anne Kirsti Melhus )

SB Hovedhuset

Våningshuset / Hovedhuset ( foto: Anne Kirsti Melhus )

SB Holje kreditering Magnus Haraldsen eidsvoll ullensaker blad

Marius Holje har rehabilitert og laftet ( foto: Magnus Haraldsen, Eidsvoll Ullensaker blad )

SB Holje 2 kreditering Magnus Haraldsen eidsvoll ullensaker blad

Marius Holje foran Søstun ( foto: Magnus Haraldsen, Eidsvoll Ullensaker blad )

SB Tunet april 2020

Under bygging, vår 2020 ( foto: Anne Kirsti Melhus )

SB vinduene fra 1813 restaureres

Vinduene fra 1813 restaureres ( foto: Anne Kirsti Melhus )

SB detaljer

1. Trapp av gamle gulvbord. 2. Spesialtilpassede lister. 3. Gjenbruk av gamle dører ( foto: Anne Kirsti Melhus )

SB visningsrom jan22

Visningsrom januar 2022 ( foto: Anne Kirsti Melhus )

Villa Breen

Sommeren/våren 2022 åpnet Villa Breen, et unikt kurs og overnattingssted i Nes kommune. Stedet legger til rette for et møtested for små grupper hvor de får hele stedet for seg selv under oppholdet.

I tillegg til det vakkert beliggende eksisterende våningshuset og Drengestua på eiendommen er et eldre laftet bygg, Søstun, fra Eidsvoll flyttet hit. Alt. har bidratt med prosjektering av 10 overnattingsrom i Søstun, utvendig rehabilitering til dagens krav, samt søknadsarbeid for hele prosjektet.

Våningshuset skal benyttes til kjøkken, spisesal og konferanserom. Lafteren og bygningsverneren Marius Holje har utført arbeidet med Søstun, i tillegg til rehabilitering av den lafta Drengestua fra 1800-tallet, som er tenkt å bli tunets bakstestue. I prosjektet er det først forsøkt å bevare mest mulig, så få tak i gjenbruk, og til sist nytt der dette må til for å ivareta tekniske forskrifter.

Prosjektet er støttet av Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen og Viken fylke.

Utviklingen og hva som skjer på Villa Breen kan følges her. Og på hjemmesiden: https://villabreen.no/

  • Sted: Nes kommune
  • Oppdragsgiver: Anne Kirsti Melhus
  • Tidsrom: 2019 - pågår
  • Prosjekttype: Rehabilitering, kulturminne, gjenbruk, tradisjoner, laft, overnattingssted, byggesaksbehandling