Vippetangen, byutvikling for områdeplan

Mulighetsstudier for byutvikling på Vippetangen og bruk av Akershusneset er en innledende utredning til mer detaljerte studier for ny og mer moderne fergeterminal på Vippetangen. Oppgaven er en videreføring av PBEs uttesting av området gjennom tre parallelle oppdrag for Vippetangen (lenke), og inngår i kommunens arbeid med områderegulering for Akershusneset. Prosjektet tester grep for byutvikling og hvordan legge til rette for et mer effektivt terminalanlegg med bedre kapasitet og effektivisering av logistikk, samt nytt terminalbygg og bygg for toll- og personkontroll på kaia.

I tråd med Fjordbyplanen skal Akershusneset utvikles med attraksjoner for byens befolkning, bundet sammen av havnepromenaden. Programmering skal tilfredsstille både havnas funksjon og byen som er i endring. Området er samtidig følsomt i forhold til nasjonale verneverdier, og studier av byrom og grep for utvikling diskuterer hensyn til Akershus festing og kulturmiljøet i den «moderne» industrihavna i Oslo, og hvordan Vippetangen, som sydspissen av Oslo sentrum, kan utvikles trinnvis og tilpasset dagens havnefunksjoner, med fiskemottak, kornsilo og daglige anløp for Danmarksbåtene.

VIPP PBE Vippetangen omradeprogram foto Vippetangen

Flyfoto av Vippetangen

VIPP fra Postgiro Foto Gudmund Kvisselien 16 9

Vippetangen sett fra Postgirobygget ( Foto: Gudmund Kvisselien )

VIPP 2 b saltogvippa

Salt og Vippa er temporære tiltak som har gjort Vippetangen og deler av Festningsalmenningen til populære destinasjoner for Oslos befolkning

SALT og Vippa er temporære tiltak som har gjort Vippetangen og deler av Festningsallmenningen til populære destinasjoner for Oslos befolkning, og bidratt til å sette Vippetangen på Osloborgernes mentale bykart før områdeutviklingen er ferdig. SALT ble åpnet på Langkaia februar 2017 med en visjon fra Oslo Havn om å tilrettelegge og aktivisere et tidligere lite tilgjengelig område for publikum. Rett etterpå, påske 2017, åpnet Vippa – den nye mathallen i Sukkerhuset. Havnepromenaden i seg selv har en viktig temporær og permanent funksjon ved å tilgjengeliggjøre sjøfronten for allmenheten før, underveis og etter transformasjon av området.

Utbygging på Vippetangen kan baseres på en bred funksjonsblanding som sikrer kvaliteter som en 24-timers by, der både arbeidsplasser og boliger bør kunne få plass. Dersom utbyggingen blir stor nok, vil det kunne skape rom for generell boligbebyggelse. Alternativt utvikles Vippetangen som målpunkt med publikumsattraksjoner.

Byggehøyder er begrenset til 3-4 etasjer inn mot Akershus festning. Tenaljeplassen skal markere denne tidligere festningsdelen.

VIPP tenaljeplassen

Fra Tenaljeplassen mot Akershus festing og enden av Skippergata. Den historiske bastionen, Tenaljen, er gjort til skrånende landskap og kan gi mulighet til ny sammenheng over mot nedre festning.

VIPP havnebanen

Langs Akershusstranda med Fjordtrikk og sikt ned til utstillingsrom, museum e.l under Tenaljen.

VIPP blå plass

Langs nytt terminalbygg ut mot Silovika.

  • Sted: Vippetangen -Revierkaia, Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo Havn KF
  • Samarbeidspartnere: InBy, 4B, COWI
  • Tidsrom: 2016-2017
Se også: