MYNT akso 1600 2

Aksonometri av planforslaget

MYNT illuplan 1600

illustrasjonsplan av planforslaget

MYNT Kristiania Fra Luftballon 1906 markert 16 9

Kristiania fra luftballong, 1906 ( Mittet & co / Oslobilder )

MYNT kart 1902 markert 16 9

Planområdet på kart fra 1900 ( Oppmålingsvæsenets kart over Kristiania )

MYNT OBX0759 16 9

Artilleristallen mot Nedre Slottsgate, 1935 ( Anders Beer Wilse / Oslobilder )

MYNT artilleristallen 1975 oslobilder 16 9

Myntgata og Artilleristallen, 1975 ( Oslobilder )

Ny videregående skole i Myntgata

Myntgata-kvartalet har vært en skjult perle i Oslo sentrum. Fram til Oslo kommune kjøpte eiendommen fra Forsvarsbygg i 2017 var anlegget lite tilgjengelig for publikum. Nå er gjerder revet og porter åpnet, og planen er å utvikle ny videregående skole på området. Skolen skal tilby studiespesialisering og undervisning for restaurant- og matfag, service og samferdselsfag.

Myntgata 2 består av staller, kaserne og ridegård som var en del av Akershus festning. Anlegget ble bygget ut mellom 1861 og 1901, og er i dag fredet etter kulturminneloven. Skolen skal etableres delvis i den fredede bebyggelsen, i tillegg skal det bygges et nytt skolebygg der tyskerbrakka (som ikke er fredet) ligger. Det skal også bygges idrettshall under terreng. Arealene i eksisterende bygg som ikke benyttes til skole, skal tas i bruk for kultur- og næringsvirksomhet. Stallgården inne i kvartalet skal bli et skjermet byrom med høy kvalitet. Det er et mål at skolen og andre aktiviteter i kvartalet skal trekke til seg folk og bidra til å skape mer aktivitet i Kvadraturen, også på kveldstid.

Alt.arkitektur er engasjert for å utarbeide reguleringsplan for skolen, i samarbeid med FuthArk arkitekter som prosjekterer ombygging og nybygg. Planforslaget er utviklet i nær dialog med Byantikvaren i Oslo, og det er blant annet gjennomført en forenklet DIVE-analyse for å kartlegge hvilket handlingsrom som finnes for nybygg og endringer i anlegget.

Planforslaget er sendt til politisk behandling.

Se også: