GREN oversikt

Oversikt over stasjoner langs de tre korridorene

GREN alle stasjoner samla

Alle stasjoner: indre: Skien, Neslandsvatn, Brokelandsheia. Midtre: Porsgrunn, Tangen, Brokelandsheia/Fiane. Ytre: Eidanger, Rugtvedt, Tangen, Brokelandsheia/Fiane.

GREN Porsgrunn

Stasjonsplassering Porsgrunn

GREN Skien

Stasjonsplassering Skien

GREN Tangen

Stasjonsplassering Tangen

GREN 3timer og 15 min ny

Bil: 4 timer, tog 3:15, mot dagens 4:30!

Grenlandsbane?

Sammen med Multiconsult har vi utviklet en KVU for nye Grenlandsbanen på oppdrag for Jernbaneverket. Grenlandsbanen er en ny sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen som skal redusere reisetiden for tog på strekningen Oslo-Kristiansand, og spor skal tilpasses hurtiggående tog. I tillegg styrkes forbindelsene mellom bo- og arbeidsområdene i Grenland, Vestfold og Agder. alt. har særlig fokusert på knutepunktutvikling, overordnet design/arkitektur og tettstedstilpasning langs de tre korridorene. Studieområdet er søndre del av Telemark, med vekt på bybåndet mellom Grenlandsbyene Skien og Porsgrunn, og tettstedene Rugtvedt og Tangen ved Kragerø, samt Brokelandsheia og Fiane, som alle ligger langs E18 sørover til like innenfor Aust-Agders fylkesgrense. De ulike stedene har svært forskjellig karakter, både med hensyn på befolkningsgrunnlag, vekst- og tilknytningsmuligheter, bebyggelsesstruktur og landskap. Prosessen besto av flere idédugnader og folkemøter.

Prosjektets samfunnsmål og vårt oppdrag: «Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi regional utvikling og et større felles bo og arbeidsmarked.»

Anbefalingen peker mot korridor M1T, med dobbeltspor og stopp på Tangen og Porsgrunn.

  • Sted: Skien, Porsgrunn, Eidanger, Rugtvedt, Tangen og Fiane, Neslandsvatn og Brokelandsheia
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket
  • Samarbeidspartnere: Multiconsult
  • Omfang: 66 km, trasé via Porsgrunn over Menstad og videre sørover (alt M1T)
  • Tidsrom: 2015 - 2016
  • Prosjekttype: overordnet samfunnsutvikling, byutvikling, knutepunktutvikling, mulighetsstudie, utviklingskonsepter og offentlige rom, reisekonsepter
Se også: