HOVIN kart

Hovinbyen, øst for Oslo sentrum

HOVIN zoom

Grønne forbindelser og kvaliteter

High Five i Hovinbyen

Åpen idékonkurranse om Hovinbyen i Oslo.

High Fives har som mål å transformere mellomlandet, som i dag er preget av infrastruktur for veg og bane, logistikkanlegg og fragmenterte prosjekter, til et sammenhengende grønt nettverk av bebyggelse, gater og byrom. High Five vil omdefinere Groruddalens image fra trafikk og forurensning til dynamiske byområder med nye grønne kvaliteter.

  • Sted: Hovinbyen, Oslo
  • Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten
  • Samarbeidspartnere: Plan Urban, Elin Børrud og Silvia Mete
  • Tidsrom: 2015
  • Prosjekttype: Konkurranseforslag, idèkonkurranse, bystrategi, byutvikling
Se også: