DOKKA muligheter

Skjære ned, grave ut, legge til eller bebygge.

DOKKA vann

Alternativ A: Vann i Dokka

DOKKA landfill

Alternativ B: Bygge i Dokka

Dokka: mulighetskatalog

For å kunne gi gode innspill til oppstart av planprosess for FMV-vest, ble det utført et delstudie for å vurdere løsninger og planmessige konsekvenser for arealet i og rundt Dokka ved en boligbasert utvikling i området.

Studiet vurderer bruk av Dokkas høye kanter, bruk av og forholdet mellom de ulike konstruerte nivåene i området, vern av kraner og kranbaner, samt mulighet til aktivering og bruk av Sveisehall 1.

Alternativ A: Vann i Dokka: Ulike typer boliger langs kantene, og ned til vannet som unik kvalitet. Husbåter på vannet. Nedskalering av de industrielle dimensjonene for å tilpasse til bolig og lek.

Alternativ B: Bygge i Dokka: Kantene er gater. Det bygges i Dokka, med bolig over parkering. Offentlige parkrom til vannet og til Solplassen innerst ved Sveisehall 1.

  • Sted: FMV - Fredrikstad Mekaniske Verksted
  • Oppdragsgiver: Jotne Eiendom AS
  • Omfang: Dokkas grunnflate er 11 daa.
  • Tidsrom: 2017
  • Prosjekttype: Mulighetsstudie, idekatalog, mulighetskatalog, transformasjon
Se også: