FMV 3 Destate

Planforslag sett fra sørvest for Dokka ( 3DEstate )

FMV idag

FMV i dag

FMV kranbane

Kranbanen ved Dokka

FMV solparkenjpg

Solparken på lokket av Mobilitetshuset som plasseres nedi Dokka

FMV sveiseplassen

Sveiseplassen foran Sveisehall 1 (den oransje)

FMV flow

Flytdiagram: fotgjengere, syklister og biler

FMV illuplan

Illustrasjonsplan

Fredrikstad Mekaniske Verksted

-regulering, byutvikling og vern-

På FMV - Fredrikstad Mekaniske Verksted skal det etableres ny smart og bærekraftig bydel basert på gjenbruk, transformasjon, vern, og aktive gater med utadrettede funksjoner for trivsel og opphold. Kulturminne- blå- og grønne verdier gir unike bokvaliteter i en kort avstand til Fredrikstad bysentrum. Bydelen skal preges av kulturspor og liv i gatene. Det er korte avstander til lokale tilbud og uteområdene er for myke trafikanter.

Strukturen gir mulighet for trinnvis utbygging der kulturminner aktiveres i tidlig fase. I Dokka planlegges et mobilitetshus, der deler av områdets parkeringsbehov kan dekkes, samtidig som det gir grunnlag for ny park på øvre nivå - Solparken. Strukturen av store byrom og kulturminner ligger til vannet og herlighetsverdiene bygger opp om varierte prosjekter for næring og bolig, med god bokvalitet for alle.

Detaljreguleringen omfatter også konsekvensutredninger for byliv, friluftsliv, barn og unge, landskap, tilgjengelighet og kriminalitet. I forbindelse med reguleringsarbeidet har vi også bidratt til mobilitets- og formingsveileder for området i tilknytning til ny kommuneplan.

  • Sted: Fredrikstad Mekaniske Verksted
  • Oppdragsgiver: Jotne Eiendom as, Selvaag Bolig asa
  • Omfang: 110 daa, med 2000 boliger og 100 000 m2 BTA næring
  • Tidsrom: 2019 - pågår
  • Prosjekttype: byutvikling, detaljregulering, konsekvensutredning, vern, bydel, kulturminner, bolig, næring, bokvalitet, blågrønt
Se også: