TYNGD Epunktet oversikt

FMV sett fra nordøst ( 3D Estate )

TYNGD Epunktet sikt

Sikt mellom tidligere verftsområder sikres i Diagonalen

TYNGD Epunktet dagslys

Varierte passasjer, mindre byrom, smalere gater, utvikles med hensyn til dagslyskravene...

TYNGD Epunktet volumer

... og i tråd med områdets høyder og volum.

FMV - Tyngdepunktet

Tyngdepunktet er et delprosjekt for utvikling av flerfunksjonelt sentrum i ny bydel rundt den store tørrdokka, etter at Fredrikstad Mekaniske verksted er lagt ned. Området får generelt stor andel bolig, men i tyngdepunktet legges det til rette for høy arbeidsplasstetthet, mye kontor, samt evt. kino og hotell. Utbygging og byrom skal tilpasses eiendomsstrukturen og rammes inn av utadrettet virksomhet, der tettheten av funksjoner skal gi grunnlag for byliv og forretninger. Sikt mellom tidligere verftsområder sikres i ”Diagonalen”, og varierte passasjer, mindre byrom og interessante sammenhenger skal utvikles med hensyn til dagslyskravene, i tråd med områdets høyder og volum. Konseptet gir grunnlag for å sikre kvaliteter i regulering, samtidig som det blir robust for endring for at flere boliger og større behov for uteoppholdsareal skal kunne innpasses i området.

  • Sted: FMV - Fredrikstad Mekaniske Verksted på Kråkerøy
  • Oppdragsgiver: Jotne eiendom as og Selvaag Bolig asa
  • Omfang: Areal ca. 64 400 m2 BRA kontor, kino, hotell og utadrettet virksomhet
  • Tidsrom: 2018-20
Se også: