FM Vmi 7 plan eksist bygg 16 9

Eksisterende bygg

FM Vmi 8 plan midl 16 9

Fredrikstad Midlertidige Verksted ?

FM Vmi 9 bynært1 16 9

Trinn 1 - Bynært

FM Vmi 10 bynært2 16 9

Trinn 2 - Bynært utvides

FM Vmi 11 sjønært3 16 9

Trinn 3 - Sjønært inkluderes

Fredrikstad Midlertidige Verksted

Fredrikstad mekaniske verksted transformeres nå fra industri til et nytt og spennende byområde med boliger, næring, kultur, vern, aktivitets- og rekreasjonsområder. FMV er et stort område som tar tid å utvikle, og mens en venter på utviklingen, er det et stort potensial for gjenbruk av bebyggelse og nye temporære aktiviteter i området. Gjennom prosjektet Fredrikstad Midlertidige Verksted kartlegges kvaliteter og muligheter i områdets bygg og uteområder, samtidig som det jobbes med ny bruk og hvordan tilføre området nytt liv på kort eller lang sikt.

Temporære byrom planlegges som en naturlig del av utviklingsprosessen for å skape levende og spennende områder der folk ønsker å oppholde seg. Medvirkningsprosess med lokalmiljøet høsten 2022 ga et godt utgangspunkt for Fredrikstad Midlertidige Verksted med mange gode innspill til hva området kan fylles med. Gjennom flere arbeidsmøter kom det fram gode forslag om aktiviteter, tilbud og attraksjoner som kan legges her for å etablere et populært og unikt nærområde som - før den nye bydelen er etablert - kan utfylle, koble seg til, og komplettere Fredrikstad som by.

Under er noen av de første skissene til bruk og innhold i og utenfor eksisterende bygg. For videreutvikling av konseptene vil det være viktig å ha god kontakt med lokalmiljøet i Fredrikstadområdet og på Kråkerøy for å presentere, vurdere og diskutere muligheter og få frem engasjement og interesse for gründervirksomhet og skapertrang. Området og prosjektene må være fleksible og robuste for lett å kunne tilpasses nye ideer som dukker opp underveis i prosessene.

FM Vmi 4 Kantinen ute

Kantina

FM Vmi 1 snekkerverkstedet ute

Modellverkstedet - Snekkerverksted - Folkeverksted

FM Vmi 2 snekkerverkstedet inne

Modellverkstedet - Snekkerverksted - Folkeverksted

FM Vmi 6 prosjektlageret inne

Prosjektlageret

FM Vmi 3 sjønært

Kai 4

  • Sted: Fredrikstad Mekaniske Verksted
  • Oppdragsgiver: Jotne Eiendom og Selvaag Bolig
  • Samarbeidspartnere: Sola landskapsarkitekter
  • Tidsrom: 2022 - pågår
  • Prosjekttype: Byutvikling, stedsutvikling, midlertidig bruk, medvirkning, trinnvis utvikling, aktivisering av områder
Se også: