FMV - Jotne

Mulighetsstudie som innspill til revisjon av kommuneplan

Innspillet til revisjon av kommuneplanen skal tydeliggjøre utviklingstrekkene for Jotnes eiendom på FMV, som er et viktig transformasjonsområde for både byen og regionen.

FMV er et sentrumsnært transformasjonsområde i et særegent identitetsskapende kulturmiljø. Fredrikstad mekaniske verksted ble etablert i 1870 og har i perioder vært Skandinavias største skipsverfts med Nordens største tørrdokk.

FMV er mulighetenes sentrumsnære bydel hvor bærekraft, smartcity-tanker, bokvalitet og kulturminneverdier kan gi et nytt tilskudd til Norges mest attraktive by.

FMVJ B flyfoto

Fredrikstad mekaniske verksted, sett fra vest ved Gressvik

Prosjektet bygger på 5 sentrale strategier:

  • Attraktiv > blå-grønn bydel
  • Identitetsrik > bydel med kulturspor
  • Nær > bydel med korte avstander til lokale tilbud
  • Bilfri > bydel der bilen er på besøk
  • Intelligent > bydel med fleksibilitet for utbygging og bruk

Områdets parkeringsbehov skal dekkes under vann i Dokka og bidra til at FMV kan være en bilfri bydel for fotgjengere og syklister.

Kulturminner skal aktiveres gjennom bruk og vil være viktig som bidrag til attraktivitet i tidlig fase, og en naturlig del av et opplevelsesrikt nytt nettverk i hele området. Det er lagt vekt på siktlinjer og tydelig lesbarhet som fremhever kulturminnenes roller.

De store kulturminnene som Sveisehall 1, Solplassen og krana, skal til sammen utgjøre sentrum i bydelen, og være det du møter når du kommer inn i området. Som utvidelse av Solplassen ligger Solparken som en offentlig park innerst i Dokka på parkeringshusets tak. Dokkas form er en tydelig avgrensning av rommet.

  • Sted: FMV - Fredrikstad Mekaniske Verksted, Kråkerøy
  • Oppdragsgiver: Jotne Eiendom as
  • Omfang: 148 daa
  • Tidsrom: 2016-2017
Se også: