Fredrikstad Midlertidige Verksted

På Fredrikstad Midlertidige Verksted skal det tilrettelegges for temporære aktiviteter og opplevelser mens det ventes på behandling av plan og byggesaker, og mens området utvikles og tar form. Medvirkningsarbeidet høsten 2022 ga mange gode innspill og ønsker om å gi området innhold og muligheter for opphold og bruk allerede nå.

Se også: