Medvirkning på FMV

I forbindelse med utarbeidelse av planforslag for FMV Dokka Sør ble det i september arrangert tre medvirkningsmøter i Sveisehall 1, en med ungdomsskoleelever, en med videregående elever og en med nabolagsrepresentanter. Medvirkning skal sikre at området blir verdifullt for byen og lokalsamfunnet og integrert i nabolaget.

Ideverkstedene bestod av en kort befaring av områdets skala, landskap og ulike delområder, introduksjon av planforslaget med vekt på plasser, parker og sentrale offentlige rom, og viktigst – (gruppe)oppgaver, presentasjon og diskusjon.

Les mer under prosjekter.

Se også: