Fredrikstad Mekaniske Verksted - regulering, utvikling og vern

Som resultat av tidligere arbeider på FMV i 2012 og 2016, utarbeider vi detaljreguleringsplan for området rundt Beddingen, Dokka og Sveisehallene. Byutviklingen er basert på gjenbruk, transformasjon, aktiv og bilfri bydel med utadrettede formål sammensatt av næring og bolig. FMV skal bli en bærekraftig og smart(city) bydel med blå og grønne bokvaliteter i et område fullt av kulturminneverdier.

Se også: